ESILEHT   KURSUSED   KOOL   VÄRSKA   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

LASTEAED

TELLITAVAD KURSUSED LASTEAIAÕPETAJATELE 2016/2017

Koolituste maht 3-6 ak tundi (sobib ka 3+3 tundi lõunapausi ajal)

 1. Muutunud õpikäsitus lasteaias ja muutuv õpetaja uus!!!
 2. Õpetaja kui väärtuskasvataja: valged ja mustad klahvid
 3. Refleksioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju uus!!!
 4. Õpetaja eneseanalüüs ja kutsealane areng
 5. Meeskonnatöö haridusasutuses ja selle edendamine
 6. Õpetaja õpetamissituatsioonis: mõjutavad tegurid uus!!!
 7. Muutunud aeg, muutunud õpilane, muutuv õpetaja uus!!!
 8. Õpetaja kutsealane areng: 7 praktilist harjutust uus!!!
 9. Õpetaja emotsionaalne motiveeritus töökeskkonnas uus!!
 10. Mina ja meeskond: väärtuste lõimumine
 11. Väärtusarendus lasteaias: arengukavast eesmärgistatud tegevuseni uus!!!
 12. PRAKTILISED HARJUTUSED lugema ja kirjutama õppimiseks lasteaias
 13. LÕIMITUD ÕPE LASTEAIAS: ideed ja praktilised lahendused
 14. PRAKTILISED HARJUTUSED matemaatika õppimiseks lasteaias
 15. SUJUV ÜLEMINEK LASTEAIAST KOOLI: ideed ja metoodilised lahendused aasta enne kooli
 16. MINA JA KESKKOND: ideed, mängud ja lahendused looduse õppimiseks lasteaias
 17. ÕPETAJA-ABI (assistendi) PEDAGOOGILINE ROLL LASTEAIAS
 18. ÕPETAJA-ABI (assistendi) METOODIKA JA DIDAKTIKA KURSUS
 19. MEISTERDAMINE LAPSE ARENGUT TOETAVA TEGEVUSENA: kevad ja kevadpühad
 20. VÄÄRTUSKASVATUS LÄBIVA TEGEVUSENA LASTEAIAS
 21. ÕPETAJA-ABI VÄÄRTUSKOOLITUS
 22. MINA JA MEESKOND: koostöö, väärtuste lõimumine, väärtused organisatsiooni tasandil uus!!!!
 23. LÕIMITUD ÕUESÕPE LASTEAIAS: metoodika, ideed ja lahendused uus!!!!
 24. LOOV ÕPETAJA: ideed, lähtekohad, harjutused õpetaja loovuse arendamiseks
 25. MEISTERDAMINE: uued tehnikad ja materjalid uus!!!
 26. RAHVAPÄRIMUSLIKUD MÄNGUD ÕUES:  mäng ja selle suunamine õues uus!!!
 27. AABITS LASTEAIAS: metoodika ja ideed-lahendused uus!!!
 28. LAPSE VIHIK: töövihikute asemel - metoodika, ideed uus!!!
 29. MUINASJUTT LASTEAIAS kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja uus!!!
 30. HOMMIKURING LASTEAIAS: rütm, liikumine, rituaalid
 31. LOOV ÕPETAJA JA ÕPETAJA LOOVUS: praktilised harjutused
 32. MEISTERDAMINE JA MATEMAATIKA: lõimitud õpe uus!!!
 33. MEISTERDAMINE JA LOODUS: lõimitud õpe uus!!!!!NB! mitmeid koolitusi viime läbi ka venekeelsetele haridusasutustele
 

Otsing


Tulevad koolitused


   AASTARING LASTEAIAS LÕIMITUD ÕPPENA NÕMMEL 160 tundi

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   AASTA ENNE KOOLI: ideed, lahendused, metoodika NÕMMEL!!!

   UUTMOODI JA HUVITAVALT - matemaatika lasteaias NÕMMEL

   UUTMOODI JA HUVITAVALT - HARJUTUSED JA MÄNGUD LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPPIMISEKS NÕMMELeas

 

 

Doris Kareva

Elu ei ole lugu
vaid lootus ja loomine
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel/fax: 6462 552 | GSM 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord