ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

LASTEAED

TELLITAVAD KURSUSED LASTEAIAÕPETAJATELE 2018

Koolituste maht 3-6 ak tundi (sobib ka 3+3 tundi lõunapausi ajal)


ÕPETAJA PROFESSIONAALSET ARENGUT TOETAVAD KOOLITUSED:

 1. Väärtusarendus on meeskonnatöö
 2. Väärtuskasvatus läbiva tegevusena
 3.  Õpetajaks olemine: vaikusest, hingejõust, taevalumest, ilmapuust ja tähendustest
 4. Õpetaja toimetulek multi-individuaalses töökeskkonnas
 5. Refleksioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju
 6. Õpetaja emotsionaalne motiveeritus
 7. Õpetaja professionaalse arengu toetamine töökeskkonnas
 8. Õpetaja eneseanalüüs
 9. Mina ja meeskond: väärtuste lõimimine
 10. Meeskonnatöö tulemuslik edendamine haridusasutuses
 11. Õpetaja õpetamissituatsioonis: mõjutavad tegurid
 12. Õpetaja eneserefleksioon: kogen, teadvustan, õpin, jagan
 13. Õpetaja kui väärtuskasvataja: valged klahvid, mustad klahvid
 14. Põhiväärtused haridusasutuses: arengukavast tegelikkuseni

METOODILIS-DIDAKTILISED PRAKTILISED KOOLITUSED

 1. Muutunud õpikäsitus lasteaias ja muutuv õpetaja uus!
 2. PRAKTILISED HARJUTUSED lugema ja kirjutama õppimiseks lasteaias
 3. LÕIMITUD ÕPE LASTEAIAS: ideed ja praktilised lahendused
 4. PRAKTILISED HARJUTUSED matemaatika õppimiseks lasteaias
 5. SUJUV ÜLEMINEK LASTEAIAST KOOLI: ideed ja metoodilised lahendused aasta enne kooli
 6. MINA JA KESKKOND: ideed, mängud ja lahendused looduse õppimiseks lasteaias
 7. ÕPETAJA-ABI (assistendi) PEDAGOOGILINE ROLL LASTEAIAS
 8. ÕPETAJA-ABI (assistendi) METOODIKA JA DIDAKTIKA KURSUS
 9. MEISTERDAMINE LAPSE ARENGUT TOETAVA TEGEVUSENA: kevad ja kevadpühad
 10. VÄÄRTUSKASVATUS LÄBIVA TEGEVUSENA LASTEAIAS
 11. ÕPETAJA-ABI VÄÄRTUSKOOLITUS
 12. LÕIMITUD ÕUESÕPE LASTEAIAS: metoodika, ideed ja lahendused uus!!!!
 13. LOOV ÕPETAJA: ideed, lähtekohad, harjutused õpetaja loovuse arendamiseks
 14. MEISTERDAMINE: uued tehnikad ja materjalid uus!!!
 15. RAHVAPÄRIMUSLIKUD MÄNGUD ÕUES:  mäng ja selle suunamine õues uus!!!
 16. AABITS LASTEAIAS: metoodika ja ideed-lahendused uus!!!
 17. LAPSE VIHIK: töövihikute asemel - metoodika, ideed uus!!!
 18. MUINASJUTT LASTEAIAS kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja uus!!!
 19. HOMMIKURING LASTEAIAS: rütm, liikumine, rituaalid
 20. TÕÕVIHIKUTA ÕPPIMINE LASTEAIAS
 21. MEISTERDAMINE JA MATEMAATIKA: lõimitud õpe uus!!!
 22. MEISTERDAMINE JA LOODUS: lõimitud õpe uus!!!!!NB! mitmeid koolitusi viime läbi ka venekeelsetele haridusasutustele
 

Otsing


Tulevad koolitused


   EELKOOLI ÕPETAJA IDEEKURSUS

   AASTARING LASTEAIAS LÕIMITUD ÕPPENA NÕMMEL 160 tundi

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   AASTA ENNE KOOLI: ideed, lahendused, metoodika NÕMMEL!!!

   HÄÄLIKUST TÄHENI: lõimitud lugema ja kirjutama õppimine lasteaiaseas

 

 

Doris Kareva

Et hingata välja
tuleb hingata sisse.
Ja vastupidi
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord