ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

TÖÖVIHIKUTA ÕPPIMINE - LUGEMISE JA KIRJUTAMISE EELTÖÖ LASTEAIAS

15.03.2018 - 15.03.2018

KURSUS TOIMUB NÕMMEL KULTUURIKESKUSES adress Turu plats 2

2.korrus, seminariruum


Töövihikud pigem takistavad lapse õppimist lähiarengutsoonis  kui toetavad.

Kuidas teha lapse oma vihikud töövihikute asemel?

Vt ka youtube-videot

https://youtu.be/mqhvvL8EdpY  https://youtu.be/9feWh0-oZWM 

Õpime kursusel lugema ja kirjutamiseks vajalikke eeloskusi läbi harjutamise ja mängu: sõrmedega, plaksudega, pallidega, siidisallidega, viskekottidega jne


kell 10-16

Koolitaja ERVIN  LAANVEE

Kursuse sisu:

LÕIMIMINE: keel ja kõne+loodus

                        keel ja kõne + matemaatika
                        keel ja kõne + hommikuring
                        keel ja kõne + mäng
                        keel ja kõne + rütm
                        keel ja kõne + häälikuharjutused
                        keel ja kõne + õuesõpe
                        keel ja kõne + väärtuskasvatus
                        keel ja kõne + erivajadused

VÕTI: Õigekirja aluseks on rikkalik häälikutunnetus. Kuidas harjutada häälikuid mänguliselt? Kirjutamistegevus enne kooli vajab tõsist harjutamist, et koolis oleks pärast kergem. Lugemisharjutused lasteaias peaksid olema lapsepärased. Kas aabits võiks olla õppevahendiks lasteaias? Kuidas laps õpib jutustama/rääkima lausetega? Põhjalik ja praktiline kursus 3-7-aastase lapse keele ja kõne arengust.

LEKTOR:  Ervin Laanvee

SISU

 

·         Häälikust täheni - ideed, harjutused häälimiseks

·         Töö sõnavaraga - lihtsad meetodid alates 2 -3 eluaastast

·         Ideed - vajalikud õppevahendid lugema ja kirjutama õppimiseks (kivid, sifoonsallid, villapallid, hernekotid, sõnakaardid, tähekaardid, tähetaskud jne)

·         Sõrmemängud ja nende seos kõne arenguga

·         Keele ja kõne areng hommikuringis - rütmisalmid

·         Jutustama õppimine lasteaias pildi järgi

·         Lihtsad lugemisharjutused lasteaias

·         Lugema õppimise näited ja harjutused täissõnameetodil

·         Lugema ja kirjutama õppimine läbi mängu - ideed

·         Kirjutama õppimise eeltöö lasteaias - näited ja praktika

·         Õuesõppe võimalused keele ja kõne arendamisel

·         Õpioskuste areng ja metoodilised võtted  lugema-kirjutama õpetamisel

·         Vihikud ja vihikute pidamise oskus

·         Aabits lasteaias ja lugema õppimine harjutamise kaudu.

KURSUSE MEETODID: harjutused, mängulised võtted, ideed, näited, loeng, arutelu

KURSUSE KIRJELDUS: 8-t loov ja praktiline täiendõppekursus lasteaiaõpetajale

VÄLJASTAME KOOLITUSTÕENDI HTM 6970 koolitusloa alusel

Koolituse maksumus 65 eur+km / osaleja

NB! kui 2 või rohkem osalejat 10% soodsam

Hind sisaldab õpet, jaotmaterjale,  kohvipause

 


Registreeri koolitusele

 

Otsing


Tulevad koolitused


   AASTARING LASTEAIAS LÕIMITUD ÕPPENA NÕMMEL 160 tundi

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMELeas

 

 

Doris Kareva

Inimene vajab imevähe
selleks et ta hingel hakkaks soe
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord