ESILEHT   KURSUSED   KOOL   VÄRSKA   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

UUTMOODI JA HUVITAVALT - matemaatika lasteaias NÕMMEL

09.02.2018 - 09.02.2018

Õpime matemaatikat läbi harjutamise ja mängu: loendama, järjestama, arvutama plaksudega, sammudega, sõrmedega, salmidega, pallidega, pulkadega, teokaprpidega, viskekottidega jne

kell 10-16

Koolitaja ERVIN  LAANVEE

Kursuse sisu:

koolitusel harjutame ja õpime kaasahaaravaid meetodeid lapse
arvutamis/loendamisoskuse arengu toetamiseks ja mängulisteks võteteks


LÕIMIMINE:
matemaatika + loodus

matemaatika + keel ja kõne

matemaatika + hommikuring

matemaatika + mäng

matemaatika + rütm

matemaatika + kirjutamine

matemaatika + õuesõpe

matemaatika + väärtuskasvatus

matemaatika + erivajadused

SISU:

·*Samm arvust numbrini - mida peaks õpetaja teadma


*Teooria lähtekohad: Piaget ja Bruner
Ideed, harjutused loendama ja harjutama õppimiseks kasutades
selleks samme ja plakse*

·*3D-matemaatika: samm kolmemõõtmelisest matemaatikast kahemõõtmelisse*

·*Aju arengust ja poiste -tüdrukute erinevusest matemaatika õppimisel***

·*Sõrmemängud ja matemaatika*

·*Tegevused hommikuringis - rütmisalmid matemaatikaga seonduvalt*

·*Ringmängulaulud ja matemaatika*

·*Numbrite ja avaldise kirjutama õppimine*

·*Tööleht ja matemaatika. Metoodika uuest õpikäsitusest lähtuvalt*

·*Matemaatika õppimine läbi mängu - ideed ja lahendused*

·*Matemaatika ja düskalkuulia *

·*Õuesõppe võimalused matemaatika õpetamisel*

·*Õpioskuste areng ja metoodilised võttedmatemaatika õpetamisel*

·*Ruudulised vihikud lasteaias ja kuidas neid kujundada, vormiharjutused*

·**

Lektor pedagoogikamagister ERVIN LAANVEE

Koolituse maht 8 ak tundi

VÄLJASTAME KOOLITUSTÕENDI HTM 6970 koolitusloa alusel

Koolituse maksumus 65 eur+km / osaleja

SOODUSPAKKUMINE: kui tuleb 2 või rohkem osalejat samast asutusest 10% soodsam

Hind sisaldab õpet, jaotmaterjale,  kohvipause

 


Registreeri koolitusele

 

Otsing


Tulevad koolitused


   AASTARING LASTEAIAS LÕIMITUD ÕPPENA NÕMMEL 160 tundi

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   AASTA ENNE KOOLI: ideed, lahendused, metoodika NÕMMEL!!!

   UUTMOODI JA HUVITAVALT - matemaatika lasteaias NÕMMEL

   UUTMOODI JA HUVITAVALT - HARJUTUSED JA MÄNGUD LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPPIMISEKS NÕMMELeas

 

 

Doris Kareva

Inimene vajab imevähe
selleks et ta hingel hakkaks soe
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel/fax: 6462 552 | GSM 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord