ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

TÄISKASVANUTE KOOLITUSASUTUS

LogoServ Koolitus on tegevusluba omav täiskasvanute koolitusasutus tööalase koolituse läbiviimiseks. Õppeasutuse pidajaks on LogoServ OÜ, kes on kantud äriregistrisse kui koolitusteenuseid pakkuv eraõiguslik juriidiline isik, kes korraldab oma põhikirja järgi haridustöötajate ja haridusasutuste personali täiendõpet (kuni 160 tundi). Koolituse eesmärgiks on toetada haridustöötajate, aga ka kogu personali ametialast arengut. Omame pikaajalist kogemust koolituse korraldamisel erinevates haridusasutustes üle kogu Eesti.

Majandustegevusteade number 214824 kehtivusega alates 28.01.2020

http://enesejuhtimine.ee/


Meie inimesed:

  • projektijuht ja koolitaja Ervin Laanvee (tel 52 345 46)
  • praktiliste töötubade juhendaja Piret Laanvee (tel 53 401 302)
  • abipersonal
  • koolitust viivad läbi erinevad lepingulised lektorid-praktikud, psühholoogid

Telefonid 646 2552 või 52 345 46

E-aadress info@logoserv.ee

Juriidiline aadress Magasini 30 Tallinn 10138

 

Otsing


Tulevad koolitused


   EELTÖÖ MATEMAATIKA ÕPPIMISEKS LASTEAIAS

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lasteaias lõimitud õppena160 tundi NÕMMEL

   AASTA ENNE KOOLI: ideed, lahendused, metoodika

   EELKOOLI IDEEKURSUS: kooliks valmistumise metoodika ja didaktikaeas

 

 

Doris Kareva

Inimene vajab imevähe
selleks et ta hingel hakkaks soe
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord