ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

LASTEAED

TELLITAVAD KURSUSED LASTEAIAÕPETAJATELE 2022

Koolituste maht 3-6 ak tundi (sobib ka 3+3 tundi lõunapausi ajal)


KOOLITUSTE TEEMAD:

1. Õpetaja kutsestandardist lähtuv pädevus
2. Isiklikku muutumist ajendav eneseanalüüs lasteaias
3. Muutunud õpikäsitus lasteaias ja muutuv õpetaja
4. Õpetaja kui väärtuskasvataja: valged ja mustad klahvid
5. Refleksioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju
6. Meeskonnatöö haridusasutuses ja selle tulemuslik  edendamine
7. Muutunud aeg, muutuv õpetaja uue rakendatava õppekava raames
8. Õpetaja emotsionaalne motiveeritus töökeskkonnas
9. Mina ja meeskond: väärtuste lõimumine organisatsiooni tasandil
10. Väärtusarendus lasteaias: arengukavast eesmärgistatud tegevuseni
11. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks lasteaias
12. LÕIMITUD ÕPE LASTEAIAS: ideed ja praktilised lahendused
13. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö matemaatika õppimiseks lasteaias
14. SUJUV ÜLEMINEK LASTEAIAST KOOLI: ideed ja metoodilised lahendused
aasta enne kooli
15. MINA JA KESKKOND: ideed, mängud ja lahendused looduse õppimiseks
lasteaias
16. ÕPETAJA-ABI PEDAGOOGILINE ROLL LASTEAIAS
17. ÕPETAJA-ABI METOODIKA JA DIDAKTIKA KURSUS
18. MEISTERDAMINE LAPSE ARENGUT TOETAVA TEGEVUSENA: sügis ja talvepühad
19. VÄÄRTUSKASVATUS LÄBIVA TEGEVUSENA LASTEAIAS
20. ÕPETAJA-ABI VÄÄRTUSKOOLITUS
21. LÕIMITUD ÕUESÕPE LASTEAIAS: metoodika, ideed ja lahendused
22. MEISTERDAMINE: uued tehnikad ja materjalid
23. RAHVAPÄRIMUSLIKUD MÄNGUD ÕUES:  mäng ja selle suunamine õues
24. AABITS LASTEAIAS: metoodika ja ideed-lahendused
25. LAPSE VIHIK: töövihikute asemel - metoodika, ideed
26. MUINASJUTT LASTEAIAS kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja
27. HOMMIKURING LASTEAIAS: rütm, liikumine, rituaalid
NB! mitmeid koolitusi viime läbi ka venekeelsetele haridusasutustele
 

Otsing


Tulevad koolitused


   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lõimitud õppenaeas

 

 

Doris Kareva

Lindude loits avab päeva argliku õie
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord