ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

ÕPETAJA KUI VÄÄRTUSKASVATAJA: valged klahvid, mustad klahvid

Lisaks pärilikkusele ja keskkonnale on veel üks oluline faktor, mis mõjutab isiksuse arengut ja kujunemist - see on individuaalsus.

Õpetaja põhiülesanne haridusasutuses algab sellest, et ta arvestab iga lapse (õpilase) individuaalsete iseärasuste ja eripäraga. Mis on aga need isiklikud individuaalsed iseärasused ja vajadused, millega arvestatakse? Kas õpetaja on ka individuaalsus? Kas õpetajaga peab ka arvestama?

Tellige meilt sisekoolitus:

ÕPETAJA KUI VÄÄRTUSKASVATAJA: valged klahvid, mustad klahvid

Koolituse sisu:

  • Muusika ja pedagoogika sarnasus
  • Arvo Pärdi muusikalise miniatuuri Alinale kuulamine ja analüüs isiksuse (õpetaja) arengu kontekstis
  • Väärtuskasvatus haridusasutuses kui õpetaja väärtuskasvamine
  • Väärtuskasvatus ja selle konkreetseid aspekte õpetajast lähtuvalt
  • Õpetaja väärtuspädevus ja selle areng

Koolituse eesmärk – õpetaja kutseoskuste areng järgmiste tegevuste ja märksõnade kaudu:

Õpetaja kutseoskused ja -tegevused kutsestandardi järgi ja kuidas õpetaja isiklikud väärtused nende kaudu peegelduvad.

Õpetaja kutsealaste eesmärkide püstitamine sisehindamissüsteemis, eesmärkide sõnastamine, nendest lähtuvate tegevuste kavandamine ja tulemuslikkuse mõõtmine.

Auditoorse töö tundide arv 6 tundi auditoorset tööd, väljastame koolitustõendi, koolitusluba HTM 6970

 Koolitaja Ervin Laanvee

 

 

 

 

 

 

 

#?-:nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#?-:nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

         

 

#?-:nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otsing


Tulevad koolitused


   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lõimitud õppenaeas

 

 

Doris Kareva

Kõik kogemus on kujutlus ja kaja
Pilkpillatud maailma pildistik
Kild siin, kild seal
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord