ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

1.klassi õpetaja metoodikakursus TARTUS LIBLIKAS LAPSE ÕLAL

16.08.2021 - 18.08.2021

Logoserv Koolitus pakub TARTU MAARJA KOOLIS Puiestee 126

loovat, huvitavat, mängulist, praktilist ja sisukat koolitust SÜGISEL ALUSTAVALE 1.klassi õpetajale


Iga laps tuleb esimesse klassi suure ootusega ja õpihuviga. Kuidas korraldada õpet esimeses klassis nii, et laste õpihuvi ja motivatsioon säiliks?

Missuguseid ettevalmistusi peab õpetaja tegema ise selleks, et vastu võtta mitmeks aastaks klassitäis lapsi, kellest igaühel on individuaalsed vajadused?

Kuidas toetada klassi kui sotsiaalse terviku kujunemist?

Kuidas olla ise parem õpetaja? Kuidas olla ise hea inimene ja autoriteet lastele? Kuidas uskuda lapsesse? Kuidas korraldada klassielu meeldejäävaks?

Kuidas hakkama saada erivajadustega lastega klassis?

Kuidas toetada ainealaste oskuste arengut, et kujuneks lastes välja kooliküpsus ja nad hiljem oleksid valmis 3.klassi tasemetööks?

Oma praktilist kogemust jagavad kogemustega klassiõpetajad Piret ja Ervin Laanvee


Päevakava iga päev kell 10-17


Kursus on mõeldud õpetaja häälestumiseks ja ettevalmistuseks, et alustada sügisel tööd 1.klassi lastega.

Kursuse keskmeks on õpetaja võtted ja meetodid, kuidas toetada õpilaste  sotsiaalseid, enesekohaseid ja õpioskusi. Samuti lugemisoskust, kirjutamisoskust ja matemaatilisi oskusi.

Teine oluline osa on üldmotoorika, peenmotoorika ja grafomotoorika harjutustel, millega toetada aju arengut.

Kolmas oluline osa on õpilaste distsipliini ja korraharjumuste ning töösse suhtumise kujundamisel. Et lastes kujuneks elav suhe sellega, mida ta teeb. Ja kuidas ta teeb. Ja kellele ta teeb.MIKS VALIDA MEIE KOOLITUS?

  • õpetaja õpib koolituse käigus palju erinevaid õppemänge ja praktilisi töövõtteid
  • mõnus pingevaba meeleolu kursusel
  • palju ideid
  • näited praktikast
  • õpetaja tunneb end kaasatuna
  • mõtestame õpetajaks olemist ka sügavamalt kui vaid igapäevane "oravarattas rabelemine"
  • paneme õpetaja ka vaimustuma, imestama, ennast leidma

 KURSUSE EESMÄRK

•Saada ideid õppeteemade planeerimiseks, õppeainete lõimimiseks ja läbiviimiseks 1.klassis

•Õppida juurde uusi meetodeid õppetööks

•Mõtestada ja reflekteerida oma töökogemust

 KURSUSE õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Õpetaja:

•Oskab lõimida erinevaid õppeaineid  tervikteemadeks ja seeläbi saavutada õppe-eesmärke, mis on püstitatud lapsele

•Oskab kasutada oma töös õppesisuna rahvapärimuslikke liisusalme, muid rahvaluule lühiliike, rahvamänge, jutuvestmist kui traditsiooni ja siduda neid rahvakalendri tähtpäevadega

•Oskab siduda looduse vaatlemist rahvakalendriga

•On omandanud uusi kaasaegseid meetodeid laste arendamiseks ning nende õppimise juhendamiseks

•On õppinud uuemaid kunsti- ja meisterdamistehnikaid pühadekaunistuseks ning –kingituseks


KURSUSE MAKSUMUS - osaleja 160 eur + km 20% (3 õppepäeva)


SOODUSHIND

2 osalejat samast koolist -140 eur +km/osaleja

3-4 osalejat 120 eur + km/osaleja

Hind sisaldab kõiki vajalikke töövahendeid ja jaotmaterjale ja kohvipause ja lõunasööki

Väljastame koolitustõendi 24 tundi


Registreeri koolitusele

 

Otsing


Tulevad koolitused


   SUJUV ÜLEMINEK LASTEAIAST KOOLI: ideed, lahendused, metoodika

   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lasteaias lõimitud õppena160 tundi NÕMMEL

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   KLASSIÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS 160 tundieas

 

 

Doris Kareva

Et hingata välja
tuleb hingata sisse.
Ja vastupidi
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord