ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

LASTEAIA ÕPETAJA ABI (ASSISTENDI) PÄDEVUSKURSUS 40 t

22.04.2022 - 09.09.2022

KOHT: Nõmme kultuurikeskus, Turu plats 2, Tallinn


SESSIOONID (lähiõppepäevad)


22.aprill - Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava jm seadusandlikud dokumendid, mis reguleerivad lasteasutuste tööd. Töö planeerimine ning läbiviimine ning õpetaja abi osalus selles. Eesmärgistamine.

13.mai - Koolieelse pedagoogika metoodika ja didaktika põhialused. Praktilised näited. Töötuba.

3.juuni - Lapse arengu psühholoogia alused. Lapse sotsiaalsed, enesekohased ja õpioskused ning lapse arengu toetamine.

19.sept - Meeskonnatöö oskus. Suhtlemisoskus. Praktiline treening.

ÕPPEKAVA: vt
http://enesejuhtimine.ee/

AEG: 9-15

Kursus on mõeldud lasteaia õpetaja-abidele (assistentidele), kus paralleelselt praktilise tööga käsitletakse õpetaja abi (assistendi) pädevust nii teadmiste, oskuste kui isiksuse omaduste arendamise eeltingimusena

Lähiõppeaeg: 4 x 8 ak tundi

Iseseisva töö maht: 8 tundi (harjutused praktiliseks tööks)

VÄLJASTAME TUNNISTUSE 40 t

SISU: Teadmised kaasaegsest metoodikast ja didaktikast ning peamistest muutustest eelkoolipedagoogikas. Metoodiiste oskuste harjutamine tööks lasterühmades. Õpetaja abi mina-areng ja selle arengu toetamise metoodikad. Riikliku õppekava rakendumine lasteaiarühmas.  Õppevaldkondade lõimitud õpe läbi aastaaegade rütmi. Riiklik pedagoogide täiendusõppeprioriteet: loovuse, mängu ja aktiivõppestrateegiate kasutamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel ja nendeks tegevusteks vajaliku loovust arendava keskkonna kujundamine.

LEKTORID Ervin ja Piret Laanvee


HIND 95 eur + km 20%           1 õppepäev

Tasudes kogu kursuse eest korraga 4 õppepäeva 360 eur +km 20%

Hind sisaldab koolitust, kõiki vajalikke õppevahendeid ja -materjale praktiliseks tööks, jaotmaterjale, kohvipause.


Registreeri koolitusele

 

Otsing


Tulevad koolitused


   LASTEAIA ÕPETAJA ABI (ASSISTENDI) PÄDEVUSKURSUS 40 t

   KLASSIÕPETAJA IDEEKURSUS 2022/2023 TARTUS

   KLASSIÕPETAJA IDEEKURSUS 2022/2023 NÕMMEL

   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lasteaias lõimitud õppena160 tundi NÕMMEL

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMELeas

 

 

Doris Kareva

Lõika läbi pimeduse
nõmeduse, rumaluse,
abituse allaheidu
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord