ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

KLASSIÕPETAJA METOODIKAKURSUS: õpime läbi rütmi, liikumise ja kunsti

18.08.2022 - 19.08.2022

NB! uus kuupäev on 18.-19.08
Koolitus toimub Nõmme kultuurikeskuses, Turuplats 2, Tallinn

Kursus on mõeldud õpetaja häälestumiseks ja ettevalmistuseks, et alustada sügisel tööd 1.-4. klassi lastega.

Kursuse keskmeks on õpetaja võtted ja meetodid, kuidas toetada õpilaste  sotsiaalseid, enesekohaseid ja õpioskusi läbi liikumise, rütmi, kunsti.

Teine oluline osa on üldmotoorika, peenmotoorika ja grafomotoorika harjutustel, millega toetada 1.-4.klassi õpilase aju arengut.

Kolmas oluline osa on õpilaste distsipliini ja korraharjumuste ning töösse suhtumise kujundamisel. Et lastes kujuneks elav suhe sellega, mida ta teeb. Ja kuidas ta teeb. Ja kellele ta teeb.

kell 10-16

Maht 16 tundi

KOOLITUSE SISU:

Kuidas õpetada lapsi 1.-4.klassis nii, et nad ei kiirustaks, vaid suhtuksid igasse oma tegemisse tähelepanelikult ja tõsidusega?

Kuidas hoida alal õppimise rõõmu, et kool ja tegevused koolis oleksid aktuaalsed ja tähenduslikud 1.-4.klassi õpilasele?

Kuidas õppimise kõrvalt õpetada ka enesekohaseid oskusi ja eelkõige hoolsat suhtumist oma õppevahenditesse, vihikutesse, töödesse?

Kuidas vabastada/võimestada/innustada 1.-4.klassi õpilast nii, et temas olev individuaalne olemus hakkaks avalduma ja ilmnema?

Kuidas õpetada austavat suhtumist täiskasvanutesse ja õpetajatesse?

Kuidas luua töist ja mõnusat õpi- ja kasvukeskkonda 1.-4.klassi õpilasele, et lapsed tunneksid rõõmu õppimisest ja oma edusammudest?

Kuidas ise kasvada koos oma õpilastega ja olla austust vääriv õpetajana?

Kuidas olla ise hea õpetaja?

Lähtume kolmest põhidokumendist - kehtivast Õpetaja kutsestandardist /tase 7/, Põhikooli riiklikust õppekavast ja Põhikooli ja gümnaasiumi seadusest.

Ideekursus seisneb õpetaja teadmiste, oskuste ja hoiakute terviklikul käsitlemisel ning seostamisel praktilise tööga.


LEKTORID

Ervin (18.08) ja Piret Laanvee (19.08)


MAKSUMUS

2 päeva

16 tundi 180 eur


Hind sisaldab lõunasööki, kõiki vajalikke töövahendeid ja jaotmaterjale ning kohvipause


MIKS VALIDA MEIE KOOLITUS?

  • koolitus on praktiline
  • äratame lapse igas õpetajas
  • õpetaja õpib koolituse käigus palju erinevaid õppemänge
  • mõnus pingevaba meeleolu kursusel
  • palju ideesid
  • näited elust
  • õpetaja tunneb end kaasatuna
  • mõtestame õpetajaks olemist ka sügavamalt kui vaid igapäevane "rabelemine"
  • paneme õpetaja ka vaimustuma, imestama, ennast leidma


KURSUSE EESMÄRK

•Saada  praktilisi näpunäiteid ja ideid õppe planeerimiseks, õppeainete lõimimiseks ja läbiviimiseks 1.-4.klassis

•Õppida konkreetseid meetodeid õppetöö läbiviimiseks

•Mõtestada ja reflekteerida oma töökogemustVäljastame tunnistuse 16 tundi


Registreeri koolitusele

 

Otsing


Tulevad koolitused


   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lõimitud õppenaeas

 

 

Doris Kareva

Armast pole arvutada vaja
ta ei kordu ega korrutu
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord