ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

EELTÖÖ MATEMAATIKA ÕPPIMISEKS LASTEAIAS

12.10.2022 - 12.10.2022

Kuidas teha ettevalmistus selleks, et lapsel ei tekiks õpiraskusi hiljem koolis?

Kuidas õppida matemaatikat läbi keha, liikumise, harjutamise ja kasutada selleks oma lähimat ümbrus?

Kuidas õppida lasteaias matemaatikat läbi mängu: loendama, järjestama, arvutama plaksudega, sammudega, sõrmedega, salmidega, pallidega, pulkadega, teokarpidega, viskekottidega jne

KOHT Nõmme kultuurikeskus, Tallinn
AEG 12.oktoober kell 9-15

Kursuse sisu:

koolitusel harjutame ja õpime  meetodeid lapse
arvutamis/loendamisoskuse arengu toetamiseks


LÕIMIMINE:
matemaatika + loodus

matemaatika + keel ja kõne

matemaatika + hommikuring

matemaatika + mäng

matemaatika + rütm

matemaatika + kirjutamine

matemaatika + õuesõpe

matemaatika + väärtuskasvatus

matemaatika + erivajadused

SISU:

·*Samm arvust numbrini - mida peaks õpetaja teadma


*Teooria lähtekohad: Piaget ja Bruner
Ideed, harjutused loendama ja harjutama õppimiseks kasutades
selleks samme ja plakse*

·*3D-matemaatika: samm kolmemõõtmelisest matemaatikast kahemõõtmelisse*

·*Aju arengust ja poiste -tüdrukute erinevusest matemaatika õppimisel***

·*Sõrmemängud ja matemaatika*

·*Tegevused hommikuringis - rütmisalmid matemaatikaga seonduvalt*

·*Ringmängulaulud ja matemaatika*

·*Numbrite ja avaldise kirjutama õppimine*

·*Tööleht ja matemaatika. Metoodika uuest õpikäsitusest lähtuvalt*

·*Matemaatika õppimine läbi mängu - ideed ja lahendused*

·*Matemaatika ja düskalkuulia *

·*Õuesõppe võimalused matemaatika õpetamisel*

·*Õpioskuste areng ja metoodilised võttedmatemaatika õpetamisel*

·*Ruudulised vihikud lasteaias ja kuidas neid kujundada, vormiharjutused*

·**

Lektor pedagoogikamagister ERVIN LAANVEE

Koolituse maht 8 ak tundi

VÄLJASTAME KOOLITUSTÕENDI tegevusloa alusel

Koolituse maksumus 95 eur+km / osaleja

SOODUSPAKKUMINE: kui tuleb 2 või rohkem osalejat samast asutusest 10% soodsam

Hind sisaldab õpet, jaotmaterjale,  kohvipause

 


Registreeri koolitusele

 

Otsing


Tulevad koolitused


   EELTÖÖ MATEMAATIKA ÕPPIMISEKS LASTEAIAS

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lasteaias lõimitud õppena160 tundi NÕMMEL

   AASTA ENNE KOOLI: ideed, lahendused, metoodika

   EELKOOLI IDEEKURSUS: kooliks valmistumise metoodika ja didaktikaeas

 

 

Doris Kareva

Kõik kogemus on kujutlus ja kaja
Pilkpillatud maailma pildistik
Kild siin, kild seal
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord