1.klassi õpetaja suvekursus 16.augustil Nõmmel: IGA ALGUS ON RASKE

kell 10-17 Nõmme Kultuurikeskuses aadress Turu plats 2

Mida väiksemad on lapsed, seda tähtsam on, kuidas miski algab ja kuidas miski lõpeb. Iga laps tuleb kooli suure aukartusega ja õpihimuga. See on aegade algusest nii olnud ja ei muutu ka siis, kui meil on digiajastu. Esimene õpetaja on ja jääb iga lapse hinge püsivalt ja saadab teda elu lõpuni. Kuidas seda õpihimu hoida?

Kuidas ise õpetajana sellesse rolli sisse elada? Kuidas täita oma õpilaste ootusi? Kuidas väärida nende laste aukartust? Kuidas alustada õppeaastat? Kuidas alustada nädalat? Kuidas lõpetada? Missuguseid rituaale tuua ja luua meie klassiellu? Kuidas juhtida sotsiaalseid protsesse laste vahel nii, et tekiks ühtekuuluvustunne?

Kuidas õpetada kaasaegselt? Uuest õpikäsitusest lähtuvalt? Missuguseid metoodilisi nõuandeid anda 1.klassi õpetajale kaasa?

Lähtume koolitusel:

1

Õppimine on pingutus, pingutus nõuab aega ja aeg nõuab nii õpetajalt kui õppijalt kannatlikkust.

See tähendab lihtsate harjutuste ja nö põhisammude kordamist ning veelkord kordamist.

2

Iga õppetegevus, iga harjutus algklassides nõuab, et seda tehakse tahtega, et me tahame õppida, mitte me ei pea “ära tegema” .

Tahtega õppimine tähendab omakorda, et laps seob end sellega, mida teeb. Iga laps tahab õppida, et me seda tahet ei rikuks, tuleb lähtuda lapse õpidispositsioonist ja lähiarengutsoonist.

3

Õppimine algklassides nõuab õppimist läbi kehalise liikumise ja aktiivsuse.

LEKTOR ERVIN LAANVEE

vt meie tegevust ka SIIT

Kursus on mõeldud õpetaja häälestumiseks ja ettevalmistuseks, et alustada sügisel tööd 1.klassi lastega.

Kursuse keskmeks on õpetaja võtted ja meetodid, kuidas toetada õpilaste  sotsiaalseid, enesekohaseid ja õpioskusi läbi liikumise, rütmi, kunsti.

Teine oluline osa on üldmotoorika, peenmotoorika ja grafomotoorika harjutustel, millega toetada 1.klassi õpilase aju arengut.

Kolmas oluline osa on õpilaste distsipliini ja korraharjumuste ning töösse suhtumise kujundamisel. Et lastes kujuneks elav suhe sellega, mida ta teeb. Ja kuidas ta teeb. Ja kellele ta teeb.

Maht 8 tundi

KURSUSE MAKSUMUS 95 eur +käibemaks (kui tasute kursuse eest juunikuus)’

või 110 eur +käibemaks (tasute juulis, augustis)

SOODUSTUS: kui samast koolist 2 või enam osalejat 10%

Hind sisaldab koolitust, kohvipause, lõunasööki, jaotmaterjale

Scroll to Top