Kool

TELLIGE PRAKTILINE KOOLITUSPÄEV OMA KOOLI

MEIE KOOLITUSTE TEEMAD 2023:


Koolituste mahud on 3-6 ak tundi, küsige lisa! 

Võime kokku panna ka ühe koolituse päeva mitmest teemast lähtuvalt

Lektor: Ervin Laanvee

vt lähemalt https://enesejuhtimine.ee/KOOLITAJAD

Eneseanalüüs ja õpetaja kutsealaste eesmärkide seadmine

Muutunud õpikäsitus ja muutuv õpetaja

Õpetaja kui väärtuskasvataja: valged ja mustad klahvid

Refleksioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju 

Meeskonnatöö haridusasutuses ja selle tulemuslik  edendamine

Õpetaja õpetamissituatsioonis: mõjutavad tegurid 

Muutunud aeg, muutunud laps, muutuv õpetaja

Õpetaja emotsionaalne motiveeritus töökeskkonnas

Mina ja meeskond: väärtuste lõimumine organisatsiooni tasandil

Väärtuskasvatus läbiva tegevusena koolis

NB! Leiame Teile sobiva koolituslahenduse ka Teie soovidest lähtuvalt ning koostame vastame õppekava
NB! Mitmeid koolitusi viime läbi ka venekeelsetele haridusasutustele

KOOLITUSE TELLIMISE HIND RÜHMALE ON KOKKULEPPELINE,

sõltub ka rühma suurusest ja koolituse toimumise asukohast ja tellija võimalustest (väike asutus)

Scroll to Top