Lasteaed

TELLIGE PRAKTILINE KOOLITUSPÄEV LASTEAEDA

MEIE KOOLITUSTE TEEMAD 2023:


Koolituste mahud on 3-12 ak tundi, küsige lisa! 

Võime kokku panna ka ühe koolituse päeva mitmest teemast lähtuvalt

Lektorid: Ervin Laanvee või Piret Laanvee

vt lähemalt https://enesejuhtimine.ee/KOOLITAJAD

 1. Meisterdamine lapse arengut toetava tegevusena
 2. Õpetaja kutsestandardist lähtuv töö lasteaias
 3. Eneseanalüüs ja õpetaja kutsealaste eesmärkide seadmine lasteaias
 4. Muutunud õpikäsitus lasteaias ja muutuv õpetaja
 5. Õpetaja kui väärtuskasvataja: valged ja mustad klahvid
 6. Refleksioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju 
 7. Meeskonnatöö haridusasutuses ja selle tulemuslik  edendamine
 8. Lasteaia õpetaja õpetamissituatsioonis: mõjutavad tegurid 
 9. Muutunud aeg, muutunud laps, muutuv õpetaja
 10. Õpetaja emotsionaalne motiveeritus töökeskkonnas
 11. Mina ja meeskond: väärtuste lõimumine organisatsiooni tasandil
 12. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks lasteaias
 13. LÕIMITUD ÕPE LASTEAIAS: ideed ja praktilised lahendused
 14. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö matemaatika õppimiseks lasteaias
 15. AASTA ENNE KOOLI: ideed ja metoodilised lahendused
 16. MINA JA KESKKOND: ideed, mängud ja lahendused looduse õppimiseks lasteaias
 17. ÕPETAJA-ABI PEDAGOOGILINE ROLL LASTEAIAS 6 ak tundi
 18. ÕPETAJA-ABI METOODIKA JA DIDAKTIKA KURSUS 12 tundi
 19. VÄÄRTUSKASVATUS LÄBIVA TEGEVUSENA LASTEAIAS
 20. LÕIMITUD ÕUESÕPE LASTEAIAS: metoodika, ideed ja lahendused
 21. RAHVAPÄRIMUSLIKUD MÄNGUD ÕUES:  mäng ja selle suunamine õues
 22. AABITS LASTEAIAS: metoodika ja ideed-lahendused uus!!!
 23. LAPSE VIHIK: töövihikute asemel – metoodika, ideed uus!!!
 24. MUINASJUTT LASTEAIAS kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja
 25. HOMMIKURING LASTEAIAS: rütm, liikumine, rituaalid

NB! Leiame Teile sobiva koolituslahenduse ka Teie soovidest lähtuvalt ning koostame vastame õppekava
NB! Mitmeid koolitusi viime läbi ka venekeelsetele haridusasutustele

KOOLITUSE TELLIMISE HIND RÜHMALE ON KOKKULEPPELINE,

sõltub ka rühma suurusest ja koolituse toimumise asukohast ja tellija võimalustest (väike asutus)

Scroll to Top