3.klassi õpetaja suvekursus 21.augustil Nõmmel: ENNASTJUHTIVAKS ÕPPIJAKS

kell 10-17 Nõmme Kultuurikeskuses aadress Turu plats 2

Mida tähendab ennastjuhtivus kõigepealt õpetaja enda jaoks? Teha oskame, aga peame oskada ka reflekteerida. Tähendust anda sellele, mida teeme. Osata ise ennast mõõta. Aga kõige tähtsam – tahta. Julgeda tahta, uskuda enesesse. Kas nii – kuidas me tahame, et läheb? Või vaatame, kuidas läheb? Õpetaja on veel endiselt teejuht, autoriteet, aga lapsed hindavad end juba ise. Tunnetavad mõõtu.

Sirgelt seismine, sirgelt istumine tähendab ka ulatumist. Kõrgumist. See on vaimne pingutus, mitte ainult füüsiline. Mida teha hommikuringis? Kuidas me alustame, häälestume õppimisele?

Mis on austus? Mis on au? Milleks on mul käed? Mis on heategu? Päevast päeva korduvad lihtsad põhitõed.

Õpetaja on mõõt ja keskpunkt õppimisele. Õpetaja on keskpunkt ja ka mõõt sotsisaalsetele suhetele. Inimeseks olemisele.

Lähtume koolitusel:

1

Õppimine on pingutus, pingutus nõuab aega ja aeg nõuab nii õpetajalt kui õppijalt kannatlikkust.

See tähendab lihtsate harjutuste ja nö põhisammude kordamist ning veelkord kordamist.

2

Iga õppetegevus, iga harjutus algklassides nõuab, et seda tehakse tahtega, et me tahame õppida, mitte me ei pea “ära tegema” .

Tahtega õppimine tähendab omakorda, et laps seob end sellega, mida teeb. Iga laps tahab õppida, et me seda tahet ei rikuks, tuleb lähtuda lapse õpidispositsioonist ja lähiarengutsoonist.

3

Õppimine algklassides nõuab õppimist läbi kehalise liikumise ja aktiivsuse.


vt meie tegevust ka SIIT

Kursus on mõeldud õpetaja häälestumiseks ja ettevalmistuseks, et jätkata/alustada sügisel tööd 3.klassi lastega.

Kursuse keskmeks on õpetaja võtted ja meetodid, kuidas toetada õpilaste  sotsiaalseid, enesekohaseid ja õpioskusi läbi liikumise, rütmi, kunsti.

Teine oluline osa on üldmotoorika, peenmotoorika ja grafomotoorika harjutustel, millega toetada 3.klassi õpilase aju arengut.

Kolmas oluline osa on õpilaste distsipliini ja korraharjumuste ning töösse suhtumise kujundamisel. Et lastes kujuneks elav suhe sellega, mida ta teeb. Ja kuidas ta teeb. Ja kellele ta teeb.

Maht 8 tundi

LEKTOR ERVIN LAANVEE

KURSUSE MAKSUMUS 95 eur +käibemaks (kui tasute kursuse eest juunikuus)’

või 110 eur +käibemaks (tasute juulis, augustis)

SOODUSTUS: kui samast koolist 2 või enam osalejat 10%

Hind sisaldab koolitust, kohvipause, lõunasööki, jaotmaterjale

Scroll to Top