ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

KLASSIÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS 160 tundi

27.10.2021 - 07.01.2022

 

Maht 160 tundi

KOOLITUSE SISU

Lähtume kolmest põhidokumendist - kehtivast Õpetaja kutsestandardist /tase 7/, Põhikooli riiklikust õppekavast ja Põhikooli ja gümnaasiumi seadusest.

Pädevuskursus seisneb õpetaja teadmiste, oskuste ja hoiakute terviklikul käsitlemisel ning seostamisel praktilise tööga


LEKTORID

Ervin ja Piret Laanvee


MAKSUMUS

160 tundi 320 eur+km

Hind sisaldab kõiki vajalikke töövahendeid ja jaotmaterjale ja kohvipause


Kursus lõpeb talvisel koolivaheajal koos lõputööde esitlusega.


MIKS VALIDA MEIE KOOLITUS?

  • koolitus on praktiline
  • äratame lapse igas õpetajas
  • õpetaja õpib koolituse käigus palju erinevaid õppemänge
  • mõnus pingevaba meeleolu kursusel
  • palju ideesid
  • näited elust
  • õpetaja tunneb end kaasatuna
  • mõtestame õpetajaks olemist ka sügavamalt kui vaid igapäevane "rabelemine"
  • paneme õpetaja ka vaimustuma, imestama, ennast leidma


KURSUSE KORRALDUS

4 auditoorse töö päeva x 8 akadeemilist tundi =32 tundi

+ iseseisev töö (töö kaasaegse pedagoogilise või psühholoogilise kirjandusega ja selle reflekteerimine) - 68 tundi

+ kursusetöö (kaasaegsete õppevahendite valmistamine või  õpimapi koostamine) - 60 tundi


KURSUSE EESMÄRK

•Saada ülevaade klassiõpetaja pädevusnõuetest ning nende arenguvõimalustest, samuti praktilisi näpunäiteid ja ideid õppe planeerimiseks, õppeainete lõimimiseks ja läbiviimiseks 1.kooliastmes

•Õppida õppeteemasid planeerima ja kokkuvõtteid tegema

•Õppida konkreetseid meetodeid õppetöö läbiviimiseks

•Mõtestada ja reflekteerida oma töökogemust

 KURSUSE õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Õpetaja:

• Omab algteadmisi klassiõpetaja pädevusest ja selle arengust

Omab teadmisi ning oskab lõimida erinevaid õppeaineid ja seeläbi saavutada õppe-eesmärke, mis on püstitatud lapsele

•Oskab kasutada oma töös õppesisuna ka rahvapärimuslikke liisusalme, muid rahvaluule lühiliike, rahvamänge, jutuvestmist kui traditsiooni

•On omandanud uusi kaasaegseid meetodeid laste arengu toetamiseks ning nende õppimise juhendamiseks

•On õppinud uuemaid kunsti- ja meisterdamistehnikaid peenmotoorika arenguks

Väljastame tunnistuse 160 tundi


Registreeri koolitusele

 

Otsing


Tulevad koolitused


   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lasteaias lõimitud õppena160 tundi NÕMMEL

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   KLASSIÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS 160 tundieas

 

 

Doris Kareva

Klara kinkis Karlile klarneti, Karl!
Karl varastas Klara korallid
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord