ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

LASTEAIA ÕPETAJA ABI (ASSISTENDI) PÄDEVUSKURSUS 40 t

09.09.2022 - 09.12.2022

KOHT: Nõmme kultuurikeskus, Turu plats 2, Tallinn


SESSIOONID (sisu)


1.päev- Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava jm seadusandlikud dokumendid, mis reguleerivad lasteasutuste tööd. Töö planeerimine ning läbiviimine ning õpetaja abi osalus selles. Eesmärgistamine.

2.päev - Koolieelse pedagoogika metoodika ja didaktika põhialused. Praktilised näited. Töötuba.

3.päev - Lapse arengu psühholoogia alused. Lapse sotsiaalsed, enesekohased ja õpioskused ning lapse arengu toetamine.

4.päev - Meeskonnatöö oskus. Suhtlemisoskus. Praktiline treening.


SESSIOONID (kuupäevad)


9.sept

14.okt

18.nov

9.dets


ÕPPEKAVA: vt
http://enesejuhtimine.ee/

AEG: 10-15

Kursus on mõeldud lasteaia õpetaja-abidele (assistentidele), kus paralleelselt praktilise tööga käsitletakse õpetaja abi (assistendi) pädevust nii teadmiste, oskuste kui isiksuse omaduste arendamise eeltingimusena

Lähiõppeaeg: 4 x 8 ak tundi

Iseseisva töö maht: 8 tundi (harjutused praktiliseks tööks)

VÄLJASTAME TUNNISTUSE 40 t

SISU: Teadmised kaasaegsest metoodikast ja didaktikast ning peamistest muutustest eelkoolipedagoogikas. Metoodiiste oskuste harjutamine tööks lasterühmades. Õpetaja abi mina-areng ja selle arengu toetamise metoodikad. Riikliku õppekava rakendumine lasteaiarühmas.  Õppevaldkondade lõimitud õpe läbi aastaaegade rütmi. Riiklik pedagoogide täiendusõppeprioriteet: loovuse, mängu ja aktiivõppestrateegiate kasutamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel ja nendeks tegevusteks vajaliku loovust arendava keskkonna kujundamine.

LEKTORID Ervin ja Piret Laanvee


HIND 95 eur + km 20%           1 õppepäev

Tasudes kogu kursuse eest korraga 4 õppepäeva 360 eur +km 20%

Hind sisaldab koolitust, kõiki vajalikke õppevahendeid ja -materjale praktiliseks tööks, jaotmaterjale, kohvipause.


Registreeri koolitusele

 

Otsing


Tulevad koolitused


   KLASSIÕPETAJA METOODIKAKURSUS: õpime läbi rütmi, liikumise ja kunsti

   KLASSIÕPETAJA METOODIKAKURSUS: õpime läbi rütmi, liikumise ja kunsti

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lasteaias lõimitud õppena160 tundi NÕMMEL

   LASTEAIA ÕPETAJA ABI (ASSISTENDI) PÄDEVUSKURSUS 40 teas

 

 

Doris Kareva

Unelumm, lumerumm, jumalumm
Tumm, tumm, tumm
Trumm
(D,Kareva)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord