Klassiõpetaja ideekursus Nõmmel 22.-23. august

Kuidas õpetada lapsi 2.-4.klassis nii, et nad ei kiirustaks, vaid suhtuksid igasse oma tegemisse tähelepanelikult ja tõsidusega? Kuidas hoida alal õppimise rõõmu, et kool ja tegevused koolis oleksid aktuaalsed ja tähenduslikud 2.-4.klassi õpilasele? Kuidas õppimise kõrvalt õpetada ka enesekohaseid oskusi ja eelkõige hoolsat suhtumist oma õppevahenditesse, vihikutesse, töödesse? Kuidas vabastada/võimestada/innustada 2.-4.klassi õpilast nii, et temas olev individuaalne olemus hakkaks avalduma ja ilmnema? Kuidas õpetada austavat suhtumist täiskasvanutesse ja õpetajatesse? Kuidas luua töist ja mõnusat õpi- ja kasvukeskkonda 2.-4.klassi õpilasele, et lapsed tunneksid rõõmu õppimisest ja oma edusammudest? Kuidas ise kasvada koos oma õpilastega ja olla austust vääriv õpetajana? Kuidas olla ise hea õpetaja?

Kursus on mõeldud õpetaja häälestumiseks ja ettevalmistuseks, et alustada sügisel tööd 2.-4. klassi lastega.

Kursuse keskmeks on õpetaja võtted ja meetodid, kuidas toetada õpilaste  sotsiaalseid, enesekohaseid ja õpioskusi läbi liikumise, rütmi, kunsti.

Teine oluline osa on üldmotoorika, peenmotoorika ja grafomotoorika harjutustel, millega toetada 2.-4.klassi õpilase aju arengut.

Kolmas oluline osa on õpilaste distsipliini ja korraharjumuste ning töösse suhtumise kujundamisel. Et lastes kujuneks elav suhe sellega, mida ta teeb. Ja kuidas ta teeb. Ja kellele ta teeb.

LEKTORID PIRET JA ERVIN LAANVEE

Maht 16 tundi

MAKSUMUS 2 päeva 180 eur +käibemaks

SOODUSHIND KEHTIB, KUI TASUTE 30.JUUNIKS:
2 osalejat samast koolist -160 eur +km/osaleja

3-4 osalejat 150+km eur /osaleja

5-6 osalejat 140 +km eur /osaleja

7-8 või rohkem osalejat 120 +kmeur /osaleja

Hind sisaldab lõunasööki, kõiki vajalikke töövahendeid ja jaotmaterjale ning kohvipause

Registreerimine

Scroll to Top