METOODIKAKURSUS: lugemis- ja kirjutamise alusoskuste väljakujundamine lasteaias

20. oktoobril Tallinnas Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2) kell 9-15
Käsitleme:

Kuidas on seotud lapse aju areng ja lugema-kirjutama õppimine?

Motoorika ja aju arengu seostest

Lasteriimid ja rütm

Lähtumine rahvapärimusest ja miks see on oluline

Kuidas õppida ilma töövihikuteta?

Kuidas ja kas kasutada aabitsat lasteaias?

Uuest õpikäsitusest lähtuv metoodika

Kursuse sisu:

Uus õpikäsitus ja lugema -kirjutama õppimine 

Õpioskuste areng ja metoodilised võtted lasteaias LUGEMA-KIRJUTAMA õpetamisel

Keele ja kõne sh lugema kirjutamise õpetamise sisu õppekava järgi 2-7 a lastega, töö võimalik planeerimine, rütm, õppevahendid

Enesekohaste oskuste arendamine ja areng lugema-kirjutama õppimisel. Võimalikud lahendused.

VÄLJASTAME KOOLITUSTÕENDI tegevusloa alusel

LEKTOR Ervin Laanvee 

SIHTRÜHM – lasteaiaõpetajad ja assistendid

MAKSUMUS

95 eur+km osaleja

kui samast asutusest 2 inimest, siis 2 ühe hinnaga

Vaata ka videot SIIT

Registreerimine:

Scroll to Top